Adatvédelmi tájékoztató

Figyelembe véve az Arthur Hunt üzleti tevékenységének és személyes adataim kezelésének célját, valamint figyelembe véve érdekeimet a karriertanácsadási és kiválasztási folyamatokban való részvételhez, ezúton kijelentem, hogy elolvastam és megértettem az adataim kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

Kijelentem, hogy ez alapján hozzájárulok adataim kezeléséhez a jelen nyilatkozat szerint, továbbá, hogy beleegyezésemet saját elhatározásomból adtam és hogy a kezelt adataim pontosak és valósak.

Kifejezetten és egyértelműen EGYETÉRTEK vele és ENGEDÉLYEZEM az Arthur Hunt Kft-nek, hogy a jelen dokumentumban megjelölt személyes adataimat karriertanácsadási és kiválasztási eljárások céljából 5 (öt) éves időtartamig kezelje vagy addig, amíg az Arthur Huntnál a hozzájárulásom írásbeli visszavonását nem kérem.

Tudomásul vettem, hogy hozzájárulásom visszavonásával, bármely változtatásával kapcsolatban vagy egyéb kérésem esetén az ARTHUR HUNT Kft adatvédelmi tisztviselőjéhez írásban tudok fordulni a dataprotection@arthur-hunt.hu e-mail címen.

Tudomásul vettem továbbá, hogy amennyiben nem adom hozzájárulásomat, személyes adataim nem lesznek többé hozzáférhetőek az Arthur Hunt Kft számára így lemondok arról, hogy kiválasztási folyamatokban és karriertanácsadással kapcsolatban az Arthur Hunt Kft a későbbiekben támogasson.